Helrekond

polering & vaxning

Utvändigt: Avfettning, asfaltborttagning, flygrostborttagning, schamponering, och avtorkning samt motortvätt. Invändigt: Invändig rengöring, fönsterputs samt klädseltvätt. Lackskydd: Polering och vaxning. Hållbarhet 6-12 månader.

Fördelar

  • Komplett och lackrengöring på djupet
  • Polering avlägsnar repor och ger hög glans
  • Ren motor bidrar till ett ökat gott helhetsintryck
  • Fönsterputsning bidrar till bättre sikt
  • Klädseltvätt minskar slitage på utsatta ytor

Begränsningar

  • Det finns ännu bättre alternativ till vax
  • Ingen impregnering av textil eller skinn
  • Glasbehandling ingår ej

Pris Fr. 3800 kr