Luktsanering

Dålig lukt i bilen kan vara ett riktigt svårt problem att bli av med. Källan till luktproblemet kan ha en mängd olika orsaker som t.ex. spill, fukt, rökning, husdjur och olyckor. Först försöker man att lokalisera källan till problemet och avlägsna den genom städning och tvätt. Om inte källan kan lokaliseras rekommenderar vi en mer omfattande rengöring av hela interiören innan man genomför en saneringsbehandling. Invändig rengöring går på djupet och avlägsnar både smuts och bakterier från mattor, golv, tak och säten. När man fått bort orsaken behöver man ofta göra en sanering med genererad ozon. Metoden är det mest miljövänliga alternativet att sanera med i dag och klarar de allra flesta skador.

Vad är det som luktar?

Dålig lukt i bilen kan ha många orsaker. Oftast är det spill och olyckor i bilen som lämnar efter sig en obehaglig doft. Vi börjar alltid med att lokalisera källan och sedan avlägsna den innan en luktsanering utförs.

Vad kostar det?

Hör av dig till oss för att diskutera behandling av just ditt fordon.

Air Fogging

Med MAFRA VOBO (Virus Odor Bacteria Out)

Air fogging är ett etablerat sätt att desinfektera slutna ytor eller rum och är vanligt inom industrin. Vi kan nu erbjuda air fogging av din bil för att uppnå effektiv djuprengöring och desinfektion utan att efterlämna aggressiva kemikalier. Vårt tillvägagångssätt är särskilt rekommenderat för dekontaminering av ytor i offentliga transporter, bilar, hem,och offentliga miljöer.

Den aktiva ingrediensen (etylalkohol och klorhexidin) är rekommenderad av World Health Organization.
  • Desinfekterar extremt snabbt
  • Säker på alla ytor
  • Efterlämnar inga aggresiva kemikalier
  • Rengör och desinfekterar i ett moment
  • Eliminerar dålig lukt
  • Lämnar en frisk citrusoft efter sig
  • Kräver ej sköljning
Den desinficerade aktiviteten hos etylalkoholen kommer från dess förmåga att denaturera proteiner. Alkohollösningar som innehåller 60-80% alkohol är effektivare än lösningar med högre koncentrationer eftersom proteiner inte denatureras väl i frånvaro av vatten. Alkohol bildar sin dekontaminerande verkan snabbt, men uppskattas inte ha en ihållande åtgärd; det är därför klorhexidin sattes till formeln, vilket förlängde saneringseffekten. Den antimikrobiella verkan av klorhexidin beror på det faktum att den fäster vid och avlägsnar det cytoplasmiska membranet hos de patogena medlen, med efterföljande utfällning av cellinnehållet.