AIR FOGGING

Med MAFRA VOBO (Virus Odor Bacteria Out)

Air fogging är ett etablerat sätt att desinfektera slutna ytor eller rum och är vanligt inom industrin. Vi kan nu erbjuda air fogging av din bil för att uppnå effektiv djuprengöring och desinfektion utan att efterlämna aggressiva kemikalier. Vårt tillvägagångssätt är särskilt rekommenderat för dekontaminering av ytor i offentliga transporter, bilar, hem,och offentliga miljöer.

Den aktiva ingrediensen (etylalkohol och klorhexidin) är rekommenderad av World Health Organization.
  • Desinfekterar extremt snabbt
  • Säker på alla ytor
  • Efterlämnar inga aggresiva kemikalier
  • Rengör och desinfekterar i ett moment
  • Eliminerar dålig lukt
  • Lämnar en frisk citrusoft efter sig
  • Kräver ej sköljning
Den desinficerade aktiviteten hos etylalkoholen kommer från dess förmåga att denaturera proteiner. Alkohollösningar som innehåller 60-80% alkohol är effektivare än lösningar med högre koncentrationer eftersom proteiner inte denatureras väl i frånvaro av vatten. Alkohol bildar sin dekontaminerande verkan snabbt, men uppskattas inte ha en ihållande åtgärd; det är därför klorhexidin sattes till formeln, vilket förlängde saneringseffekten. Den antimikrobiella verkan av klorhexidin beror på det faktum att den fäster vid och avlägsnar det cytoplasmiska membranet hos de patogena medlen, med efterföljande utfällning av cellinnehållet.